#Sever 1#Sever 2
Bia hơi kèm lạc là dịch vụ sẵn có trong một tiệm mát xa

Bia hơi kèm lạc là dịch vụ sẵn có trong một tiệm mát xa

Nội dung phim

Bia hơi kèm lạc là vấn đề cực kỳ nhức nhối ngày nay. Nếu như ở ngành ngân hàng hay ngành mua bán ô tô, khách khứa cực lực phản đối dịch vụ này. Thì ở những quán mát xa lại hoàn toàn ngược hướng. Khách nam yêu thích dịch vụ bia hơi kèm lạc lắm. Nghĩ mà xem, được mấy em xoa xoa nắn nắn đến động dục rồi. Thế mà không làm được gì thì có khác nào cụt sự sung sướng không. Như vị khách nọ đang được em nhân viên nóng bỏng chấm mút. Hắn ta chẳng tiếc thêm cả đống tiền để em có thể làm từ a đến z luôn. Tất nhiên, em nhân viên chẳng từ chối điều đó…

Diễn viên tham gia phim

N/A