#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Đó là một câu chuyện dài và hấp dẫn đối với mình đó là điều mà mình mong muốn có được, người ca sĩ đó đã và đang thu hút mình nhưng một người đẹp như nàng làm sao mà mình có thể vươn đến được cơ chứ, mình đã nghĩ nhiều đến điều ấy mình đã mong có một ngày nào đó mình có thể kết thân được với em ấy, nhưng một thằng khố rách áo ôm như mình sao mà có cơ hội được cơ chứ, và có lẽ chính vì điều đó mình đã không tiếc ngày tiếc đêm để làm giàu để có thể có được nhiều tiền để đến với người con gái này ấy các bạn ạ một người con gái mà mình yêu mến

Diễn viên tham gia phim

N/A