#Sever 1#Sever 2
Cổ trang trung quốc XXX lương sơn bá chúc anh đài

Cổ trang trung quốc XXX lương sơn bá chúc anh đài

Nội dung phim

Thể loại phim cổ trang đã rất nổi tiếng nhưng những phim cổ trang có thể diễn chi tiết những cảnh giường chiếu của các nhân vật trong phim thì lại rất ít.Mà cũng một phần vì vào thời kì đó chuyện tình dục là điều cấm không thể công nên rất khó có những câu chuyện chi tiết về chuyện này.Cho nên việc làm được một kịch bản về chuyện chăn gối này cũng rất khó có thể có được.Mà loại sách ghi chép về cách quan hệ cũng rất ít lưu truyền mà cũng coi là sách cấm nên chuyện làm được một kịch bản tốt về chuyện chăn gối vào bây giờ cũng là rất khó khăn mới có thể dựng thành phim xxx

Diễn viên tham gia phim

N/A